Inloggen: Online boekhouden | Loonadministratie
logo Kubus Lelystad Zuid

Kubus Lelystad Zuid

Vierkant achter uw zaak.

Wetsvoorstel moet snellere betaling aan mkb-ondernemingen afdwingen

Grote ondernemingen kunnen in de toekomst ten hoogste nog een betaaltermijn van 30 dagen afspreken in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen. Dit vloeit voort uit een wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6:119a, lid 6 BW. De verkorting van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen wordt – één jaar na het tijdstip waarop de wet in werking treedt – van toepassing op overeenkomsten die op dat tijdstip bestaan. DeSneller betaald krijgen hoofdregel van het betalen van facturen binnen 30 dagen is in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd in de vorm van regelend recht.

In afwijking van wat er is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, kunnen ondernemingen ook een langere betaaltermijn met elkaar overeenkomen. Voor grote ondernemingen die mkb-ondernemingen als schuldeiser hebben, geldt dat ze een betaaltermijn kunnen afspreken van maximaal 60 dagen. In de praktijk worden dan ook vaak langere betaaltermijnen gehanteerd dan 30 dagen. De ruimte tot 60 dagen, lijkt eraan te hebben bijgedragen dat het uitgangspunt van 30 dagen uit het zicht is geraakt. Juist in een tijd als deze is het van belang dat bedrijven er een fatsoenlijke betalingsmoraliteit op na houden, zodat hun schuldeisers niet in de problemen terechtkomen. Helaas duurt het dus nog even voordat de wet van kracht wordt.

Heb je vragen hierover? Bel me op 06-44154434 of mail met lelystad.zuid@kubus.nl

Algemene Voorwaarden | Privacy disclaimer | Cookies | Volg Kubus