Koronawirus w Holandii/ Zelfstandig Loket Flevoland

corona zelfstandingheid

Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) to partnerstwo sześciu gmin (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk i Zeewolde). Jako biuro gminne ZLF zajmuje się pożyczkami i wsparciem w dochodach dla przesiębiorców mieszkających w Flevoland. ZLF jest też punktem mikrofinansowania w Flevoland.

Biuro dla przedsiębiorców (Ondernemerspleinen) Almere i Lelystad zamknięte
W wyniku środków ogłoszonych przez rząd holenderski w celu ograniczenia koronywirusa w całym kraju postanowiono zamknąć punkt obsługi Zelfstandigenloket w Flevoland w biurze dla przedsiębiorców w Almere i Lelystad od poniedziałku 16 marca 2020 r. Zamknięcie obowiązuje co najmniej do 6 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy mogą skontaktować się z ZLF, dzwoniąc na numer telefonu 0320-278111. Oczywiście można skontaktować się z nami za pośrednictwem tej strony internetowej lub pocztą e-mail zlf@lelystad.nl.
Jesteśmy dostępni!

Masz obawy związane z koronąwirusa?
Kamer van Koophandel (Izba Handlowa) otworzyła telefoniczne biuro obsługi dla przedsiębiorców z pytaniami: numer telefonu 0800-2117. Pod ten bezpłatny numer można dzwonić w dni pracownicze od 08:30 do 17:00.  W tym biurze znajdują się specjaliści, którzy mogą pomóc odpowiedzieć na pytania jakie przepisy istnieją, jak postępować w danej sytuacji i co jest zalecane. Można też zadać pytania dotyczące zapasów, personelu, wpływ na finanse i  sposób ubiegania się o NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid – Pomoc w utrzymaniu miejsc pracy i przejściu przez sytuację krytyczną). Z tym biurem można się też skontaktować za pośrednictwem https://www.kvk.nl/coronaloket.

Przedsiębiorcy mieszkający lub prowadzący działalność gospodarczą w Flevoland mogą również zgłosić się bezpośrednio do fundacji MKBDoorgang.nl w celu uzyskania porady. Można też zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej http://www.mkbdoorgang.nl aby uzyskać bezpłatną rozmowę informacyjną. W ten sposób przedsiębiorcy mogą odwołać się od Besluit bijstandverlening zelfstadigen – Bbz (Decyzja o pomocy w samozatrudnieniu). Ten przepis jest przeznaczony dla przedsiębiorców prowadzących rentowną działalność, którzy doświadczają przejściowe trudności finansowe. Przedsiębiorca może kwalifikować się do otrzymania tymczasowego zasiłku i/lub kapitału obrotowego. Bbz jest prowadzony przez Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF).

Problemy finansowe z powodu korony wirusa?
Zelfstandigenloket Flevoland doradza i wspiera początkujących, działających, starszych i kończących przedsiębiorców w dziedzinie przedsiębiorczości. ZLF wdraża różne przepisy ustawowe:
Bbz 2004 (Decyzja o wsparciu dla jednoosobowej działalności gospodarczej);
przepis z IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige – Ustawa o pobieraniu dochodów osób starszych i niepełnosprawnych prowadzących w przeszłości działalność na własny rachunek)

Zasiłek na utrzymanie
Świadczenie Bbz ma na celu uzupełnienie dochodów do kwoty zasiłku pomocy społecznej (bijstandshoogte). Wysokość tego zasiłku zależy od sytuacji życiowej. Ponieważ dochód firmy może się w roku zmieniać, dokonuje się szacunku dodatkowego zasiłku.
Zasiłek jest widziany jako nieoprocentowana pożyczka. W roku następnym po roku w którym dokonano płatności zasiłku, należy przedłożyć roczne wyniki finansowe (jaarcijfers) i rozliczenie podatkowe (belastingaanslag) za ten rok. Jeśli dochód pochodzi także od partnera, należy również przedstawić przegląd dochodów. Gmina oblicza następnie prawidłową kwotę świadczenia za dany rok.

Bedrijfskapitaal (Kapitał obrotowy)
Kapitał obotowy jest oproentowaną pożyczką dla przedsiębiorstwa. Pożyczka może być przeznaczona na przykład dla początkującego przedsiębiorstwa jako kredyt inwestycyjny, ale także na ponowne uruchomienie dla działającego już przedsiębiorcy.

Kto kwalifikuje się do Bbz? O Bbz mogą ubiegać się:

    1. Osoby, które dostają zasiłek i rozpoczynają działalność gospodarczą;
    2. Osoby prowadzące rentowne przedsiębiorstwo, ale mają przejściowe trudności finansowe (działające przedsiębiorstwa);
    3. Osoby prowadzące w wieku od 55 lat do wieku emerytalnego, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 10 lat i które nie mają wystarczających dochodów (starsze przedsębiorstwa);
    4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zmuszone są zakończyć tą działalność i potrzebują na to czasu (kończące przedsiębiorstwa).

Mikrofinansowanie za pośrednictwem Qredits
Mikrokredyt do €250.000 – Qredits oferuje rozwiązanie dla początkujących i działających przedsiębiorstw! Qredits to nazwa handlowa z Stichting Microkrediet Nederland. Ważne jest, aby ubiegać się o mikrokredyt, żeby mieć biznesplan. Jeżeli masz już biznesplan, można złożyć wniosek bezpośrednio na stronie internetowej Qredits.

Więcej informacji
Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z ZLF w dni robocze od 9:00 do 17:00, numer telefonu 0320-278111. E-mail: zlf@lelystad.nl