Tweede steunpakket ondernemers: dit zijn de nieuwe corona-maatregelen

De overheid heeft de Corona steunmaatregelen verandert:

NOW-regeling verlengd

De looncompensatieregeling NOW-regeling is verlengd. Deze regeling vergoedt loonkosten tot maximaal 90 procent van de loonsom. De tegemoetkoming voor niet loonkosten wordt uitgebreid naar 40 procent van de kosten. Daarbij zijn een aantal voorwaarden: bedrijven mogen in 2020 geen bonussen of dividend uitkeren wanneer zij gebruik maken van deze regeling.

Ontslagboete

Er is één belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste NOW-regeling: de ontslagboete is beperkt. Eerder werd verwacht dat deze boete bij ontslag om bedrijfseconomische reden geschrapt zou worden. De boete was opgebouwd uit 2 delen: korten van de subsidie over de loonkosten, met daarbovenop een boete van 50 procent van de loonkosten. Die extra 50 procent van de loonkosten wordt nu geschrapt.

TOGS-regeling geschrapt en vervangen

Ondernemers met maximaal 250 medewerkers kunnen maximaal 20.000 euro tegemoetkoming krijgen. Daarvoor moet er minimaal een inkomensverlies van 30 procent zijn. De tegemoetkoming is bedoeld voor de vaste lasten en afhankelijk van hoeveel verlies van inkomsten er is. Minister Wiebes zei bij de aankondiging van de maatregel er direct bij dat ondernemers zich voor moeten bereiden op de nieuwe economie. Hoe deze nieuwe tegemoetkoming er in detail uitziet lees je in dit artikel.

TOZO verlengd én verscherpt

De TOZO-regeling wordt ook verlengd, maar onder strengere eisen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers was een aanvulling op het inkomen van zelfstandigen. Alleenwonenden kregen 1.050 euro per maand, samenwonenden 1.500 euro per maand. Daarbij werd niet gekeken naar het inkomen van een partner. Dat wordt nu aangepast, het inkomen van de partner gaat wél meetellen. Hoe dat precies werkt lees je hier.