Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2022

Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2022

Blijft jouw jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 en wil je vanaf 1 januari 2022 deelnemen aan de KOR? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 3 december a.s. heb aangemeld.

 

Tip

Ondernemers die de Kleineondernemersregeling (KOR) toepassen, zijn vrijgesteld van BTW en hebben minder administratieve verplichtingen. Zo hoeven zij geen BTW-aangifte te doen.
De KOR kan echter ook nadelig uitpakken. Deelname aan de KOR kan voordelig zijn voor je klanten, als zij jaarlijks BTW moeten betalen of als zij afnemers hebben die de BTW niet in aftrek kunnen brengen. De vrijstelling maakt de  producten of diensten van je klanten dan in beginsel goedkoper. Krijgen je klanten jaarlijks BTW terug of kunnen hun afnemers de BTW in aftrek brengen? In dat geval is deelname meestal niet interessant. Ook als je omzet ieder jaar sterk wisselt en je niet zeker weet of je omzet onder de drempel van € 20.000 blijft, is deelname niet verstandig. De KOR vervalt immers, zodra je omzet in een kalenderjaar boven de € 20.000 komt. Vervolgens kan je 3 jaar lang niet meer deelnemen aan de KOR.