Parkeerder hoeft maximale parkeerduur niet te checken op parkeerapp

Parkeerder hoeft maximale parkeerduur niet te checken op parkeerapp

Parkeerder hoeft maximale parkeerduur niet te checken op parkeerapp

Een man gebruikt een parkeerapp in een zone waar een maximale parkeerduur geldt van 30 minuten. Dit is echter pas op de app te zien als eerst op een informatieknop wordt gedrukt. Parkeerders die gebruikmaken van de parkeerautomaten in de buurt, kunnen de maximale parkeerduur wel in één oogopslag zien. De man parkeert langer dan 30 minuten, waarna de heffingsambtenaar hem een naheffingsaanslag oplegt. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat die aanslag moet worden vernietigd. Doordat gebruikers van een parkeerapp een extra handeling moeten verrichten om de maximale parkeerduur te achterhalen, is geen sprake van gelijkwaardigheid van betaalmethodes.

De rechtbank verwijst voor haar oordeel naar een uitspraak eerder dit jaar van de Hoge Raad. Deze uitspraak betreft de foutieve informatie over de verschuldigde parkeerbelasting van de gemeente op een parkeerapp. De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de parkeerder mag afgaan op de beschikbare informatie op de parkeerapp – en niet kan worden verplicht om ook de informatie op de parkeerautomaten of borden in de omgeving te raadplegen.