Koronawirus w Holandii / NOW

samensterk corona

Co to jest Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid – NOW
Z powodu koronawirusa Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) wprowadza nowe rozporządzenie, tymczasowe NOW (Pomoc w utrzymaniu miejsc pracy i przejściu przez sytuację krytyczną). NOW ma na celu zrekompensowanie pracodawcom, którzy zmagają się z utratą obrotów. Pozwala to pracodawcom płacić pracownikom na stałej umowie i pracownikom flex. NOW zastępuje program o skróceniu czasu pracy (werktijdverkorting).

Pomoc z powodu utraty przychodów od 1 marca 2020
Data wejścia w życie tej ustawy nie jest jeszcze znana. Dlatego nie można złożyć jeszcze wniosku. Pracujemy nad jak najszybszym wdrożeniem tego programu. Okres, w którym można otrzymać pomoc nie zależy od daty złożenia wniosku. Zasiłek z tytułu utraty obrotu można otrzymać od 1
marca 2020.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać NOW?
Aby skorzystać z NOW, obowiązują następujące warunki:

  • Nie możesz ubiegać się o zwolnienie pracowników z powodów ekonomicznych w okresie, za który otrzymujesz zasiłek.
  • Oczekujesz co najmniej 20% utraty przychodów.
  • Dotyczy utraty obrotów od 1 marca 2020.

Wniosek o NOW
Wniosek jest ważny przez 3 miesiące. Następnie można ubiegać się o przedłużenie na kolejne 3 miesiące. Do tego przedłużenia mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Do wniosku o wyższą kwotę, która musi być jeszcze ustalona, potrzebne jest zaświadczenie rewidenta (accountantsverklaring). Data wejścia w życie programu nie jest jeszcze znana. Dlatego w tej chwili nie można złożyć wniosku. Pracujemy nad jak najszybszym wdrożeniem programu.

Wysokość wsparcia finansowego
Wysokość wsparcia zależy od wysokości utraty dochodu. Maksymalnie 90 % wynagrodzenia (kwota, którą pracodawca wydaje na koszty pracy). Na przykład:

  • W przypadku utraty 100% obrotu zasiłek wynosi 90% wynagrodzenia (90% ze 100%).
  • W przypadku utraty 50% obrotu zasiłek wynosi 45% wynagrodzenia (90% z 50%).
  • W przypadku utraty 25% obrotu zasiłek wynosi 22,5% wynagrodzenia (90% z 25%).

Na podstawie Twojego wniosku wypłacimy Ci zaliczkę. Zaliczka stanowi 80% oczekiwanego zasiłku.Pod koniec okresu oceniamy prawdziwą utratę obrotów. Jeśli się okaże, że otrzymałeś za dużo, wtedy musisz spłacić otrzymaną nadwyżkę. Jeśli okaże się, że otrzymałeś za mało, otrzymasz dodatkową płatność.

Mój pracownik(cy) musi(szą) w kwarantannie. Mogę ich zgłosić jako chorych w UWV?
W przypadku kwarantanny nie ma różnicy pomiędzy innymi zgłoszeniami osób chorych. Więcej informacji na Mijn werknemer is ziek

Przez koronawirus mam mniej pracy w mojej firmie. Mogę ubiegać się o skrócenie czasu pracy (werktijdverkorting) moich pracowników?
Program o skrócenie czasu pracy został wycofany. Zamiast tego można wkrótce złożyć wniosek o
NOW.

Mogę ubiegać się o zasiłek dla moich pracowników z powodu koronawirusu?
Jeśli tymczasowo jest mniej pracy w twojej firmie z powodu koronawirusa, możesz wkrótce złożyć wniosek o NOW.
Jeśli twój pracownik nie jest w stanie wykonywać swojej pracy z powodu choroby, zazwyczaj nadal wypłaca się jego wynagrodzenie. Czasami można wystąpić o zasiłek chorobowy dla swojego pracownika. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie Mijn werknemer is ziek: Ziektewet- uitkering

Czy muszę płacić wynagrodzenie mojemu pracownikowi, jeśli nie jest on w stanie pracować w swoim miejscu pracy z powodu rysyka infekcji?
W tej sytuacji musisz wypłacać wynagrodzenie twojemu pracownikowi. Czasami możesz ubiegać się o Ziektewetuitkering (Świadczenia chorobowe) dla twojego pracownika w UWV. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie Mijn werknemer is ziek: Ziektewet-uitkering. UWV przyjmuje twoje
zgłoszenie tylko wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać swojej pracy w domu albo na odległość.

Muszę płacić wynagrodzenie mojemu pracownikowi, jeśli nie jest on chory, ale ma małe dolegliwości, takie jak przeziębienie lub kaszel?
W tej sytuacji musisz wypłacać wynagrodzenie twojemu pracownikowi. Czasami możesz ubiegać się o Ziektewetuitkering (Świadczenia chorobowe) dla twojego pracownika w UWV. Przeczytaj więcej na ten temat na stronie Mijn werknemer is ziek: Ziektewet-uitkering. UWV przyjmuje twoje
zgłoszenie tylko wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać swojej pracy w domu albo na odległość.