Kabinet heeft besloten om de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand te verlengen, namelijk tot 1 oktober 2020.

Het kabinet heeft besloten om de periode van Noodpakket 2.0 met een extra maand te verlengen, namelijk tot 1 oktober 2020. Dat betreft:

 • De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
   • TOZO 2.0De TOZO-regeling wordt met een aanpassing van de voorwaarden met drie maanden verlengd. Zo voert het kabinet een partnertoets in voor de toekenning van tegemoetkoming levensonderhoud.
 • De Corona Overbruggingsleningen (bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen).
 • De fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden.
  • Verzuimboetes en kostenvervolgingHet kabinet is ondernemers in het Noodpakket van 17 maart 2020 tegemoetgekomen door het tijdelijk – gedurende drie maanden – achterwege laten of terugdraaien van betaalverzuimboetes. Deze verzuimboete brengt de Belastingdienst normaliter in rekening als een belastingplichtige niet (tijdig) betaalt. Deze maatregel wordt verlengd tot het moment dat het bijzondere uitstel vervalt en ondernemers weer aan hun lopende fiscale verplichtingen moeten voldoen.
  • Belasting- en invorderingsrenteIn de brief van 17 maart 2020 heeft het kabinet aangekondigd de belasting- en invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01% te verlagen. De verlaging van de invorderingsrente is per 23 maart 2020 ingegaan en gold oorspronkelijk voor drie maanden. Nu het uitstelbeleid wordt verlengd, is besloten de verlaging van de invorderingsrente te verlengen tot 1 oktober 2020. Op deze manier blijven ondernemers gefaciliteerd om gebruik te maken van de bijzondere uitstelregeling voor belastingschulden.
 • De Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland.

Verlenging met een extra maand geeft tijd en ruimte om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase, aldus het kabinet.