Belastingschulden corona tijd gespreid terugbetalen

Belastingschulden corona tijd gespreid terugbetalen.  Naast het extra belastinguitstel en de reguliere betalingsregeling is goedgekeurd dat de Belastingdienst tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent. Dit geldt voor belastingen die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn.

Geen invorderingsmaatregelen

Extra voorwaarde:  bij het vóór 1 oktober jl. verleende bijzonder uitstel van betaling aan de ondernemer is toegezegd dat er geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen.

Welke schulden vallen onder de regeling?

Daarnaast is goedgekeurd dat de Ontvanger tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verleent voor belastingen die tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022 betaald hadden moeten zijn.  En waarvoor extra uitstel van betaling is verleend.

Terugbetaling belastingschulden verder versoepeld

De bedoeling is dat de ondernemer op 1 oktober 2022 begint met het terugbetalen van zijn belastingschuld die tijdens de coronacrisis is opgebouwd. Vervolgens betaalt hij/zij in maandelijkse, gelijke termijnen de belastingschuld terug, waarbij de uiterste betaaldatum 1 oktober 2027 is. Kan de ondernemer echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen, dan mag hij/zij later beginnen met terugbetalen. Op 1 oktober 2027 moet de gehele belastingschuld wel zijn afgelost.

Nieuwe belasting schulden

Gedurende de betalingsregeling moet de ondernemer steeds tijdig en juist aangifte doen. Ook moet hij/zij tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Als de ondernemer niet meer aan deze verplichtingen voldoet, kan de Belastingdienst de betalingsregeling weigeren of intrekken. De ondernemer krijgt eerst nog wel de kans om alsnog binnen veertien dagen aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Vragen

Nog vragen? Bel of mail me: lelystad.zuid@kubus.nl